ZIP

Zorg Innovatie Platform

ZIP is een maatschappelijk betrokken bedrijf dat zorg en begeleiding aanpast aan de eisen van nu en de toekomst. Wij bieden onze zorgpartners en aangesloten aan zorg gelieerde bedrijven een collectief platform van waaruit zij ondernemen, werk genereren en innoveren. Wij kijken hierbij ook naar bedrijven buiten de zorgsector die ons netwerk kunnen versterken.

Door samenwerking tussen onze partners te stimuleren kunnen we kennis delen en trends snel oppikken en uitvoeren. ZIP functioneert hierbij als bestuursorgaan in de broedvijver die ons netwerk in potentie biedt. Wij leggen een verbinding tussen onze partners, investeren in nieuwe initiatieven, bieden de benodigde faciliteiten en bewaken de algehele kwaliteit.

ZORG

Geen zorgen over zorgverlening

Laten we eerlijk zijn: u bent niet werkzaam in de zorg omdat u graag de administratie doet. Daarom proberen wij u de administratieve rompslomp zoveel mogelijk uit handen te nemen en neer te leggen bij gespecialiseerde bedrijven die u hier graag mee helpen. Zo heeft u meer tijd om het werkt doen waar u voor heeft gekozen.